Torkkuvat Mustatorvisienet vuodelta 2010 ovat esillä Ars Auttoisten kesänäyttelyssä 5.8.2012 saakka

Torkkuvat Mustatorvisienet, 2010. Äänimaailma Torkku yhdessä Mika Salmisen kanssa.
Laitteisto Harri Vähänissi.


Kommentit